Surface Tensions CAFA Art Museum Beijing 2000

IH_5_9_05_4

Opening Ceremony Surface Tensions CAFA museum (L-R) Jin Hua, Fan Di'an, Jin Shangyi, Ian Howard, David Irvine, unknown, Ju Ju, Mike Esson


Slide Scans 1470adj

David Irvine, Australian Ambassador to China opening Surface Tensions exhibition in Beijing 2000


Surface TensionsRedADJW

China Rising


Slide Scans 1465 copy 2

One World gallery in Surface Tensions exhibition


© Ian Howard 2017